Recensies


Jo-Anne van de Bor
Wat een heerlijk boek! Smullen, jammer dat het op is. Verhelderende inzichten. Verrassend hoe Ineke de aanwezigheid van die disbalans belicht. Ik was me er niet van bewust dat dat nog steeds zó aanwezig is; had het niet als main problem aangemerkt als kans om te komen tot een nieuwe wereld.Detail weergave
Jose Ruijg
Het boek ‘Het Vrouwelijke en het Mannelijke  in balans’  greep mij direct bij de eerste pagina, de proloog, waar Ineke Verdoner haar emoties verwoordt bij de zwangerschap van haar dochter en hoort dat er een kleinzoon op komst is.  Het boek blijft boeien tot het eind. Dit komt mede, omdat de schrijfster haar persoonlijk verhaal vertelt, maar altijd gerelateerd aan het tijdsbeeld en gezet in een historisch perspectief.  Dit maakt het boek uniek en interessant om te lezen.   Het boek  vraagt niet alleen om een verbinding tussen de feminiene en masculiene waarden van zowel vrouwen als mannen, maar de schrijfster trekt hieruit ook de conclusie dat daarmee een ontwikkeling op gang gebracht kan worden die economie en ecologie met elkaar verbindt en er een wezenlijk andere maatschappij kan ontstaan. Hoe dat vorm gegeven kan worden is mijns inziens een uitdaging die juist in deze tijd van bezinning een kans is om hier echt aandacht aan te geven. De signalen voor verandering zijn er. Kortom en aanrader.Detail weergave
Obe Kuipers
Op heel helder wijze geeft Ineke in haar boek aan hoe haar geschiedenis er voor heeft gezorgd dat zij geen genoegen neemt met een beetje. Zij nodigt ons uit verbinding te zoeken. Zij beoordeelt mij niet op het man-zijn. Zij geeft de opening en samen kunnen we verder.Detail weergave